Chương trình MLR  trực tuyến hằng tuần mỗi chiều Thứ Sáu lúc 6 giờ 30 giờ Cali.
Tạm thời ngưng phát thanh.
Ngoài chương trình xin mời bấm vào để nghe chương trình khác.

IPads, Mobiles, xin bấm VÀO ĐÂY

Các Trang Liên Kết
Mõ Làng Joomla
THTĐ-Trường Tôi
Đọc và Suy Ngẫm
Phóng Sự và Văn Nghệ
Việt Nam Quê Tôi
Dân Làm Báo 
Cali Đón Chào Thầy Đình
Cali Tân Niên 2014
Album Nhạc Quyết Thoa
Tác Phẩm Theo Thời Gian
Chúc Mừng 2014 
Thầy Cô Chúc Tết 2014
Những Vần Thơ Xuân 2014
Chị Châu Đến Cali 2014
Thăm Cô Ba 2014
Arizona Một Chuyến Ngao Du
Thầy Đăng: Xôi Bắp Cổ Truyền
Tiễn Đưa Thầy Hoằng
Chúc Tết Thầy Cô Ất Mùi
Phóng Sự SN Thầy Đăng thứ 85
Gặp Gỡ Khóa 1
Cali Tân Niên 2015
Này Bạn
Bạn Thân
Thằng Cuội
Hành Trinh Qua Texas
Tất Niên Đinh Dậu-TEXAS
TEXAS-Đón Bạn Phương Xa
Tôi Muốn
THTĐ: Họp Mặt Tân Niên 2019